luni, 24 noiembrie 2014

Festivalul cântecului şi dansului ucrainean din Banat


Parlamentul României

Camera Deputaţilor


Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
Deputat Ion Marocico (Uniunea Ucrainenilor din România)


Comunicat de presă
privind Festivalul cântecului şi dansului ucrainean din Banat

In perioada 22-23 noiembrie 2014 a avut loc în localităţile Gottlob şi Remetea Mică din judeţul Timiş, Festivalul cântecului şi dansului ucrainean din Banat, organizat de Uniunea Ucrainenilor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii.
La eveniment au fost prezenţi domnul deputat Ion Marocico, reprezentantul comunităţii de ucraineni în Parlamentul României, domnul Iura Hleba, preşedintele filialei Timiş a Uniunii Ucrainenilor din România, domnul deputat Cătălin Tiuch, doamna Iaroslava Colotelo, consilier superior în cadrul Ministerului Culturii, reprezentanţi ai autorităţilor locale, alături de numeroşi etnici ucraineni. Festivalul a adus laolaltă grupuri şi ansambluri culturale profesionale ucrainene care îşi desfăşoară activitatea atât în judeţul Timiş, precum "Tânăra Speranţă" din Soca, "Iarba de Mătase" din Lugoj, "Remeteanca" din Remetea Mică, "Calenca" din Ştiuca, "Tinerii Stejărei" din Dragomireşti, formaţia instrumentală Stefan Buciuta şi Nelutu Marocico, precum şi din Rona de Sus, judeţul Maramureş, şi Novisad, Serbia.   
Un moment aparte în cadrul festivalului l-a constituit oferirea doamnei Iaroslava Colotelo, de către domnii Ion Marocico şi Iura Hleba, a unei diplome şi a unei medalii, în semn de recunoştinţă pentru întreaga activitate dedicată susţinerii valorilor comunităţii ucrainene şi implicarea în organizarea a numeroase festivaluri şi evenimente culturale.  
Festivalul a avut ca parteneri media TVR3, TVR Timişoara şi Radio Timişoara. Şi pe această cale, domnul deputat Ion Marocico adresează mulţumiri domnului director Raico Cornea şi doamnei Mihaela Bumbu, realizatorul emisiunii "Cununa ucrainenilor" pentru promovarea culturii minorităţii ucrainene. 
In ziua de duminică, 23 noiembrie a.c., în localitatea Remetea Mică, comuna Maşloc, a fost inaugurat sediul organizaţiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, ocazie cu care au fost evidenţiate activitatea intensă şi eforturile deosebite depuse pentru ca acest sediu să poată fi deschis, de către domnii Nan Vasile şi Hrin Nicolae, reprezentanţi de bază ai comunităţii de ucraineni din zonă. In context, au fost adresate mulţumiri primarului, viceprimarului şi membrilor Consiliului local din comuna Maşloc, care au înţeles necesitatea organizaţiei locale a UUR de a avea un spaţiu destinat activităţilor specifice.     
Totodată, domnul deputat Ion Marocico a purtat discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale din Gottlob şi Masloc, cu cadrele didactice din judeţul Timiş prezente la Festival şi a acordat audienţe. 
 24 noiembrie 2014             

Niciun comentariu: