vineri, 21 noiembrie 2014

Comunicat de presă


Deputat Ion Marocico (Uniunea Ucrainenilor din România)Parlamentul României

Camera Deputaţilor


Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale


Comunicat de presă
privind votarea în Camera Deputaţilor a Proiectul de Lege privind
Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
privind micul trafic de frontieră
                                                                                   
Miercuri, 19 noiembrie 2014, Plenul Camerei Deputaţilor a votat în unanimitate Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014, în marja vizitei de lucru efectuate de domnul Victor Ponta, prim-ministrul României.
Cu această ocazie, domnul deputat Ion Marocico transmite, în numele comunităţii de ucraineni din România, cât şi în nume personal, mulţumiri tuturor membrilor Camerei Deputaţilor care, înţelegând strânsele legături dintre comunităţile aflate de cele două părţi ale frontierei româno-ucrainene, şi-au exprimat votul asupra acestui act normativ, oferind astfel noi perspective consolidării relaţiilor dintre cele două ţări.
Prin prevederile sale, Acordul va fi de un real folos atât comunităţilor de ucraineni din România, cât şi comunităţilor de români din Ucraina, aflate în zone situate la o distanţă de 30 de km de o parte şi de alta a frontierei comune, care poate fi extinsă până la maximum 50 de km de linia de frontieră, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care se întind dincolo de limita prevăzută iniţial. Acordul reglementează condiţiile de desfăşurare a micului trafic de frontieră, respectiv a trecerii frecvente a frontierei de stat de către rezidenţii din zona de frontieră a României şi a Ucrainei, care intenţionează să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat din motive sociale, culturale, familiale sau întemeiate economic, pe o perioadă care să nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă.
Acordul constituie un nou element de referinţă în dialogul politic româno-ucrainean, reflectând totodată interesul Uniunii Europene ca frontierele cu vecinii săi să nu constituie un obstacol pentru cooperarea economică şi socială regională.

 19 noiembrie 2014                                               


Niciun comentariu: