miercuri, 19 februarie 2014

ІВАН МАРОЧКО – ДЕПУТАТ АКТИВНИЙ


Часто читаємо у пресі чи дізнаємося з телепередач про те, що в Парламенті Румунії, найвищому законодавчому форумі країни, є численні депутати і сенатори, котрі не виправдовують доручений їм виборцями
мандат, тобто відзначаються своєю чотирирічною «анонім ністю».
Законодавчих ініціатив, пропозицій і зауважень до обговорюваних законів,
політичних декларацій у них аж стільки, що їх можна полічити на пальцях однієї руки. Це люди, які потрапили в парламент випадково, за протекцією політичних партій, до яких належать, за послужливість перед місцевими «баронами», щедре фінансування виборчих кампаній. Зрештою, вони не мають солідної підготовки, аби активно включитися у процес розроблення і прийняття законів, їм бракує знань і тому їх «приліпили» до складу
комісій, в роботі яких можна спокійно висиджуватися у м’яких кріслах, користуючись водночас всіми вигодами «народного обранця».
Протилежне можна сказати про депутата Союзу українців Румунії ІВАНА МАРОЧКА. Бо за фахом він юрист, якому проекти законів, які обговорює і затверджує парламент – доступні. Тому від початку свого мандату Іван Марочко є автором численних інтерпеляцій (інтерпеляція –
особливий вид запиту депутата в парламенті, звернений до уряду в цілому або до окремих його членів з приводу загальної по літики уряду або з певних питань. Інтерпеляція вимагає обов’язкової відповіді – «Словник іншомовних слів»). Український депутат має десятки зауважень і доповнень до проектів законів, які обговорюються. Головна та річ, що інтерпеляції, з якими звертається до уряду депутат Іван Марочко з трибуни законодавчого форуму, стосуються петицій, з якими приходять до нього виборці українці. Переді мною цілий список імен людей,
які звернулися до свого депутата та з певними пробле мами.
Це добре, що люди звертаються до свого представника у най вищому законо дав чому форумі, вірячи що він може допо могти їм. Бо людям чинять різні кривди, вони часто натика ються
на неспра ведливості, на обма ни, на нечесність з боку тих, котрі жадібні наживи, чужого добра.
Але пан депутат повинен бути дуже уважним з тими, хто приходять до нього із скаргами, бо ці скарги можуть бути фальшиві, головно ті, що стосуються певних дій СУРу. На жаль, серед українців ще є «морганівці», котрі вважають, що вони ніби втратили якісь привілеї, яким мулять очі набутки української громади, ввижаються амбітні цілі. Є і такі, котрі у своїх амбіціях намагаються засновувати якісь організації, які суперечать Статуту СУРу, а коли їх привести до порядку, вони звертаються до різних інстанцій, включно до парламенту чи суду. Та головне, щоби пан депутат відсіював зерно від кукілю і займався справами, що належать до його компетенцій.
Таких фальшивих українців пан депутат Іван Марочко повинен остерігатися, бо вони завдають великої шкоди українській справі.
Недарма кажуть у народі: сім раз відміряй, а раз відріж. Справедливість має служити тільки справедливим і чесним людям.
М.  МИХАЙЛЮК

2 comentarii:

ilie sauciuc spunea...

Punctual, care sunt aceşti falşi ucraineni?

ilie sauciuc spunea...

Punctual, care sunt aceşti falşi ucraineni?