miercuri, 10 decembrie 2008

SIMPOZIONUL «ISTORIA ŞI TRADIŢIILE UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA»

Mihai TRAISTA


În perioada 14-16 noiembrie 2008, în municipiul Sigetu Marmaţiei, s-a desfăşurat
simpozionul «Istoria şi tradiţia ucrainenilor din România», la care au participat, alături preşedintele UUR Ştefan Buciuta, deputat în Parlamentul României, aproape toţi oamenii de cultură ai comunităţii ucrainene din România. Astfel, din Bucureşti au fost prezenţi: prof. dr. Ioan Robciuc, prof. dr. Ioan Rebuşapcă, scriitorul şi redactorul şef al periodicului «Vilne slovo» Ivan Covaci, consilier la Ministerul Educaţiei Cercetării şi tineretului, redactorul şef al revistei literare a scriitorilor ucraineni din România «Naş holos», Iryna Moisei, scriitorul şi redactorul şef al revistei pentru copii «Clopoţel», Mikola Korsiuc, Iaroslava Colotelo, consilier la ministerul Culturii şi Cultelor, şi redactorii publicaţiilor UUR Irina Petreţchi Covaci, Tereza Şendroiu şi Mihai Traista.
Din partea Filialei Suceava a UUR au fost prezenţi: preşedintele filialei Ivan Bodnar, profesorul şi publicistul Ivan Chideşciuc, prof. dr. Ioan Bodnariuc, scriitorul Iuri Cega; filiala Botoşani a UUR a fost repreyentată de dl. Victor Semciuc.
Din ţinutul Banatului au fost prezenţi: preşedintele filialei Timiş UUR, Gheorghe Hleba, preşedintele filialei Caraş-Severin, profesorul şi compozitorul Ivan Liber, prof. Petru Chimpan-Cămpeanu şi prof. Ioan Dancea. Din partea filialei Tulcea a UUR a fost prezent inspectorul pentru limba ucraineană, dl. Ştefan Lupşac.
De la simpozion nu au lipsit nici valoroşi oameni de cultură din Maramureş, precum preşedintele UUR Maramureş prof. Miroslav Petreţchi, prof. dr. Vasile Cureleac, prof. dr. Liuba Horvat, prof. Vasile Horvat, prof. Bela Songot, inspectorul pentru limba ucraineană Elvira Codrea, prof. Anna Sambor, scriitorii Maria Ciubica, Dumitru Coreniuc şi alţii.
La simpozion au fost invitaţi şi oaspeţi de seama din Ucraina, este vorba de prof. dr. Volodimir Antoficiuc şi Maria Mandryk, iar de la Ambasada Ucrainei din România a fost prezent dl. Teofil Rendiuc-
În deschiderea simpozionului a fost prezentate cuvinte de salut, atât din partea organizatorilor, cât şi din partea invitaţilor. A urmat apoi prezentarea punctelor de vedere (Maria Mandryk, Volodimir Antjficiuk, Ion Robciuc, Ioan Rebuşapcă, Ivan Kovaci, etc-) privind alcătuirea manualului «Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene din România».
În cea ce priveşte manualul, care urmeayă să fie predat în clasele a VI-a şi a VII-a, dl Ştefan, a propus formarea a 4 grupe, care vor reprezenta fiecare zonă locuita de ucraineni, pentru. pregătirea şi editarea acestei cărţii, după cum urmează:
Zona banat: Ion Chimpan-Câmpeanu, Liudmila Hodjea, Petru Chimpan-Câmpeanu, Ioan Dancea;
Zona Maramureş şi Satu Mare: Vasile Cureleac, Liuba Horvat, Vasile Horvat, Bela Songot, Anna Sambor;
Zona Suceava: Ioan Bodnariuc, Ştefan Hreniuc, Ioan Chideşciuc, Aspazia Reguş, Adrian Şeiciuc;
Zona Tulcea: Virgiliu Riţco, Stepan Lupsac, Viaceslav Kuşnir .
Comisia Centrala: I. Rebuşapca, I Robciuc, I. Covaci, Volodimir Antoficiuc, Maria Mandyk, Iaroslava Colotelo.

Niciun comentariu: